Algemene voorwaarden

Inschrijven

 • Je kunt je het gehele jaar door inschrijven voor één of meerdere cursussen, workshops of lezingen. Inschrijven doe je via onze website www.volksuniversiteit-lisse.nl. Ook is het mogelijk om tijdens de openingstijden aan de balie van de Volksuniversiteit Lisse een inschrijving te doen (Als de inschrijving voor een cursus of lezing in de administratie is verwerkt, ontvang je per email een bevestiging van de inschrijving.
 • Inschrijvingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Inschrijving is geen garantie voor plaatsing of het doorgaan van een cursus of workshop. Indien een cursus is volgeboekt word je automatisch op een wachtlijst geplaatst. Dit staat ook vermeld in de bevestiging.
 • Uiterlijk één week voor de geplande aanvang van de cursus of workshop ontvang je per email het bericht of een activiteit wel of niet kan doorgaan. Voor elke cursus geldt immers een minimum en maximum aantal deelnemers. De cursus vervalt als het minimum aantal deelnemers niet is bereikt. Let op: Lezingen gaan altijd door.
 • Bij doorgaan van de cursus ontvang je ook een email waarin alle gegevens over de cursus vermeld staan, zoals aanvangsdatum, locatie, aan te schaffen boeken en/of lesmateriaal, mee te nemen materialen en overige bijzonderheden.

Annulering en verzuim

 • Annulering van de inschrijving kan tot uiterlijk twee weken voor aanvang van een cursus of workshop. Daarna is annulering niet meer mogelijk. Bij annulering na twee weken voor aanvang van een cursus of workshop ben je verplicht het gehele lesgeld te voldoen.
 • Let op: annuleren van lezingen is niet mogelijk.

Betaling

 • Met uw inschrijving via de website of door inlevering van het inschrijfformulier machtig je de Volksuniversiteit Lisse tot het innen van het cursusgeld.
 • De machtiging geldt voor de Volksuniversiteit Lisse als wettige betaling. Indien gewenst kun je bij de administratie een bewijs van betaling aanvragen.
 • Betalen is alleen mogelijk via automatische incasso. Lezingen kunnen op de dag zelf via PIN betaald worden.
 • Betaling is mogelijk in meerdere termijnen: tot € 150,-- in één termijn, vanaf € 150,-- in twee termijnen en boven de € 250,-- in drie termijnen. Je kunt dit op het inschrijfformulier aangeven.
 • Eventuele kosten van boeken, lesmateriaal en excursies zijn niet in de prijs inbegrepen en komen voor rekening van de deelnemende cursist.
 • Verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.
 • Bij een dwingende reden (bijv. langdurige ziekte of ongeval) kan bij de administratie schriftelijk om teruggave van het lesgeld worden verzocht.

Overmacht en verhindering

 • In geval van overmacht is de Volksuniversiteit Lisse geen vergoeding voor mogelijke schade aan cursist verschuldigd, In geval van overmacht is de Volksuniversiteit Lisse geen vergoeding van reeds betaalde cursusgelden aan de cursist verschuldigd.
 • Bij overmachtssituaties en calamiteiten kan de cursus voortgezet moeten worden op een andere datum, locatie of online en zal er geen restitutie worden verleend van het geheel of gedeeltelijke cursusgeld.
 • Bij uitval van de docent (wegens ziekte of andere reden) wordt de vervallen les in de regel aan het einde van de cursus ingehaald. Over eventuele gewijzigde tijden, data of locatie informeren wij u tijdig. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar onze website.

Aansprakelijkheid

 • Cursisten nemen voor eigen risico deel aan de cursussen.
 • Volksuniversiteit Lisse is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen, voor gevolgschade, immateriële schade of schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, waar of door welke oorzaak dan ook ontstaan.

Akkoordverklaring

 • Door inschrijving en betaling van het cursusgeld verklaar je akkoord te gaan met bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden en overige voorwaarden.