Per categorie:

  Per soort:Nederlands voor Anderstaligen A0 beginners

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die
• afkomstig is uit een EU-land of niet afkomstig is uit een EU-land maar geen inburgeringsexamen hoeft te doen,
• kan lezen en schrijven in zijn/haar eigen taal,
• zijn/haar taalniveau wil verhogen,
• zich beter wil redden in de Nederlandse maatschappij of zijn/haar kans op beter werk wil vergroten,
• als startniveau A0 beginners heeft.

Betaling
Voor deze cursus dient het volledige lesgeld contant betaald te worden tijdens de eerste les. De penningmeester zal aanwezig zijn om het bedrag te innen en een bewijs van betaling te verstrekken. Wij verzoeken u dringend hiermee rekening te houden en het lesgeld gepast mee te nemen naar de 1e les. Wanneer er niet is betaald, kan de toegang tot de les geweigerd worden.

For this course, you will be required to pay the full amount, in cash, at the start of the first lesson. Our treasurer will be present to receive the cash payment and to issue a receipt. We request that you take into account that, if payment is not made at the start of the first lesson, you will not be allowed to proceed with the course.

Wij adviseren u het onderstaande boek pas aan te schaffen na de eerste les.

tijd: maandag 20:30-22:00 uur
periode:1 oktober t/m 8 april 2019 - 24 lessen
plaats:Volksuniversiteit Lisse Vuursteeglaan 9 LISSE
docent: L. (Lydia) van der Weiden

extra info: Voor deze cursus heeft u het volgende boek nodig:
VAN START - tekstboek
ISBN: 9789089533265
De kosten bedragen circa € 36,50.
U kunt dit boek bestellen via www.nt2.nl/webshop of via de boekhandel.
In deze cursus behandelen wij de hoofdstukken 1 tot en met 4.

Tijdens de les ontvangt u van de docent extra materiaal in de vorm van kopieën.
De kosten bedragen € 4,- te betalen aan de docent tijdens de eerste les.
Wij verzoeken u om boeken/schrift en pen/potlood en woordenboek mee te nemen.
maximaal: 16 deelnemers
cursusstatus:Deze cursus gaat door.
prijs: € 226,00
code: TAL350  
Naar aanmeldformulier
  


tijd: donderdag 09:00-10:30 uur
periode:4 oktober t/m 11 april 2019 - 24 lessen
plaats:Volksuniversiteit Lisse Vuursteeglaan 9 LISSE
docent: H. (Erika) Heijboer-Sinke

extra info: Voor deze cursus heeft u het volgende boek nodig:
VAN START - tekstboek
ISBN: 9789089533265
De kosten bedragen circa € 36,50.
U kunt dit boek bestellen via www.nt2.nl/webshop of via de boekhandel.
In deze cursus behandelen wij de hoofdstukken 1 tot en met 4.

Tijdens de les ontvangt u van de docent extra materiaal in de vorm van kopieën.
De kosten bedragen € 4,- te betalen aan de docent tijdens de eerste les.
Wij verzoeken u om boeken/schrift en pen/potlood en woordenboek mee te nemen.
maximaal: 16 deelnemers
prijs: € 226,00
code: TAL352  
Naar aanmeldformulier
  


tijd: maandag 19:30-21:30 uur
periode:4 februari t/m 24 juni 2019 - 18 lessen
plaats:Volksuniversiteit Lisse Vuursteeglaan 9 LISSE
docent: H. (Erika) Heijboer-Sinke

extra info: Voor deze cursus heeft u het volgende boek nodig:
VAN START - tekstboek
ISBN: 9789089533265
De kosten bedragen circa € 36,50.
U kunt dit boek bestellen via www.nt2.nl/webshop of via de boekhandel.
In deze cursus behandelen wij de hoofdstukken 1 tot en met 4.

Tijdens de les ontvangt u van de docent extra materiaal in de vorm van kopieën.
De kosten bedragen € 4,- te betalen aan de docent tijdens de eerste les.
Wij verzoeken u om boeken/schrift en pen/potlood en woordenboek mee te nemen.
maximaal: 16 deelnemers
prijs: € 226,00
code: VTA353  
Naar aanmeldformulier
  Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: