Per categorie:

  Per soort:

Engels conversatie

Deze cursus biedt u de gelegenheid om Engels op een redelijk vergevorderd niveau te spreken, uw mening te geven over een gekozen onderwerp (eventueel n.a.v. een gelezen artikel), te praten over ervaringen, in paren of kleine groepjes een discussie te voeren en daaraan bij te dragen. U heeft inmiddels een goede woordenschat, kunt gesproken Engels goed volgen en hierop reageren, maar u wilt uw woordenschat verder uitbreiden en uw fluency en zelfverzekerdheid verder vergroten.
(Intermediate of Upper-Intermediate niveau/ ERK niveau B1/B2; dit komt overeen met Havo en hoger).
Als u twijfelt over uw niveau kunt u altijd telefonisch met de docent overleggen.

This course offers you the opportunity to speak English at a fairly advanced level, to talk about your opinions and views on a certain subject chosen by the group or the tutor (possibly following the reading of an article), to talk about experiences, to conduct and contribute to discussions in pairs or small groups. Your vocabulary is quite good, you are able to follow and react to spoken English but you may wish to extend your vocabulary further and gain more confidence and better fluency.
(Intermediate level or higher / CEFR level B1/B2).

tijd: woensdag 11:15-12:45 uur
periode:17 januari t/m 11 april 2018 - 12 lessen
plaats:Volksuniversiteit Lisse Vuursteeglaan 9 LISSE
docent: A.H. (Heleen) de Pater

extra info: Tijdens de les ontvangt u van de docent materiaal in de vorm van kopieŽn. De kosten bedragen Ä 6,- .Wij verzoeken u dit bedrag tijdens de eerste les contant aan de docent te voldoen.
maximaal: 14 deelnemers
prijs: € 109,00
code: VTA161

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: