Per categorie:
Nederlands voor Anderstaligen A0 beginners

For those wishing to learn de Dutch language, who are not obliged to take an integration/naturalisation examination, we offer the following Dutch courses at different levels.
The AO beginners course is for those students who:
• have no previous knowledge, or very little knowledge of the Dutch language.
• are from a European country
• can read and write in their own language
• would like to increase and develop their language skills
• would like to be able to integrate in the Dutch society
• wish to increase their chances of finding suitable employment

You must also realise that when learning a foreign language it is recommended you spend several hours a week on homework.
For this course, you will be required to pay the full amount, in cash, at the start of the first lesson. Our treasurer will be present to receive the cash payment and to issue a receipt. We request that you take into account that, if payment is not made at the start of the first lesson, you will not be allowed to proceed with the course.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die
• afkomstig is uit een EU-land of niet afkomstig is uit een EU-land maar geen inburgeringsexamen hoeft te doen,
• kan lezen en schrijven in zijn/haar eigen taal,
• zijn/haar taalniveau wil verhogen,
• zich beter wil redden in de Nederlandse maatschappij of zijn/haar kans op beter werk wil vergroten,
• als startniveau A0 beginners heeft.

U moet rekenen op ongeveer 2 uur huiswerk per week.
Betaling
Voor deze cursus dient het volledige lesgeld contant betaald te worden tijdens de eerste les. De penningmeester zal aanwezig zijn om het bedrag te innen en een bewijs van betaling te verstrekken. Wij verzoeken u dringend hiermee rekening te houden en het lesgeld gepast mee te nemen naar de 1e les. Wanneer er niet is betaald, kan de toegang tot de les geweigerd worden.
Wij adviseren u het onderstaande boek pas aan te schaffen na de eerste les.

tijd: maandag 19:30-21:30 uur
periode:4 februari t/m 24 juni 2019 - 18 lessen
plaats:Volksuniversiteit Lisse Vuursteeglaan 9 LISSE
docent: H. (Erika) Heijboer-Sinke

extra info: Payment of the course fees:
For this course, you will be required to pay the full amount, in cash, at the start of the first lesson. Our treasurer will be present to receive the cash payment and to issue a receipt. We must make you aware of the fact that, if payment is not made at the start of the first or second lesson, you will not be allowed to proceed with the course.

For this course you need:
VAN START textbook ISDN 9789089533265 Price: € 36,50.
You can order this book at www.nt2.nl/webshop or at the bookshop.
During this course the teacher will practise chapter 1 to 4 inclusive.
Extra: € 4,- for copies, you will get during the course. You have to pay the teacher at the first lesson.
Don't forget to bring a pen, a notebook en a dictionary.

Betaling
Voor deze cursus dient het volledige lesgeld contant betaald te worden tijdens de eerste les. De penningmeester zal aanwezig zijn om het bedrag te innen en een bewijs van betaling te verstrekken. Wij verzoeken u dringend hiermee rekening te houden en het lesgeld gepast mee te nemen naar de 1e les. Wanneer er niet is betaald, kan de toegang tot de les geweigerd worden.

Voor deze cursus heeft u het volgende boek nodig:
VAN START - tekstboek ISBN: 9789089533265
De kosten bedragen circa € 36,50.
U kunt dit boek bestellen via www.nt2.nl/webshop of via de boekhandel.
In deze cursus behandelen wij de hoofdstukken 1 tot en met 4.
Tijdens de les ontvangt u van de docent extra materiaal in de vorm van kopieën.
De kosten bedragen € 4,- te betalen aan de docent tijdens de eerste les.
Wij verzoeken u om boeken/schrift en pen/potlood en woordenboek mee te nemen.
maximaal: 11 deelnemers
cursusstatus:Deze cursus gaat door.
prijs: € 226,00
code: VTA353

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: