Per categorie:
Nederlands voor Anderstaligen A2 gevorderden

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die
• afkomstig is uit een EU-land of niet afkomstig is uit een EU-land maar geen inburgeringsexamen hoeft te doen,
• kan lezen en schrijven in zijn/haar eigen taal,
• zijn/haar taalniveau wil verhogen,
• zich beter wil redden in de Nederlandse maatschappij of zijn/haar kans op beter werk wil vergroten,
• als startniveau A2 gevorderden heeft of de cursus Nederlandse voor anderstaligen (A1 halfgevorderden) bij ons heeft gevolgd.

Betaling
Voor deze cursus dient het volledige lesgeld contant betaald te worden tijdens de eerste les. De penningmeester zal aanwezig zijn om het bedrag te innen en een bewijs van betaling te verstrekken. Wij verzoeken u dringend hiermee rekening te houden en het lesgeld gepast mee te nemen naar de 1e les. Wanneer er niet is betaald, kan de toegang tot de les geweigerd worden.

For this course, you will be required to pay the full amount, in cash, at the start of the first lesson. Our treasurer will be present to receive the cash payment and to issue a receipt. We request that you take into account that, if payment is not made at the start of the first lesson, you will not be allowed to proceed with the course.

Wij adviseren u het onderstaande boek pas aan te schaffen na de eerste les.

tijd: maandag 18:45-20:15 uur
periode:1 oktober t/m 8 april 2019 - 24 lessen
plaats:Volksuniversiteit Lisse Vuursteeglaan 9 LISSE
docent: L. (Lydia) van der Weiden

extra info: Voor deze cursus heeft u het volgende boek nodig:

DE SPRONG - Tekstboek/werkboek
ISBN 9789461052872
De kosten bedragen circa € 36,50
U kunt dit boek bestellen via www.nt2.nl/webshop of via de boekhandel.
In deze cursus behandelen wij de hoofdstukken 1 tot en met 5.

De methode werkt met een website, dus het hebben van een internetaansluiting is een voorwaarde.

Tijdens de les ontvangt u van de docent extra materiaal in de vorm van kopieën.
De kosten bedragen € 4,- te betalen aan de docent tijdens de eerste les.
Wij verzoeken u om uw boek/schrift en pen/potlood en een woordenboek mee te nemen.
maximaal: 16 deelnemers
cursusstatus:Deze cursus gaat door.
prijs: € 226,00
code: TAL356
tijd: dinsdag 18:45-20:15 uur
periode:2 oktober t/m 9 april 2019 - 24 lessen
plaats:Volksuniversiteit Lisse Vuursteeglaan 9 LISSE
docent: J. (Joke) Butteling

extra info: Voor deze cursus heeft u het volgende boek nodig:

DE SPRONG - Tekstboek/werkboek
ISBN 9789461052872
De kosten bedragen circa € 36,50
U kunt dit boek bestellen via www.nt2.nl/webshop of via de boekhandel.
In deze cursus behandelen wij de hoofdstukken 1 tot en met 5.

De methode werkt met een website, dus het hebben van een internetaansluiting is een voorwaarde.

Tijdens de les ontvangt u van de docent extra materiaal in de vorm van kopieën.
De kosten bedragen € 4,- te betalen aan de docent tijdens de eerste les.
Wij verzoeken u om uw boek/schrift en pen/potlood en een woordenboek mee te nemen.
maximaal: 16 deelnemers
cursusstatus:Deze cursus gaat door.
prijs: € 226,00
code: TAL357

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: