Per categorie:
Jodendom, Christendom, Islam

Jodendom, Christendom, Islam - de drie monotheïstisch godsdiensten. Zij staan in een bijzondere relatie tot elkaar. Godsdiensten die van enorme invloed waren en zijn op het denken en handelen van een groot deel van de wereldbevolking.
Ook als u geen regelmatige synagoge, kerk of moskee bezoeker bent, spelen deze godsdiensten onbewust en zelfs ongewild een grote rol op tal van maatschappelijke terreinen. Wat hebben deze drie met elkaar gemeen? Ook niet onbelangrijk, waar verschillen ze van elkaar? En welke krachten hebben die verschillen veroorzaakt? Geografie, cultuur en politiek spelen daarbij onmiskenbaar een belangrijke rol.
Aandacht verdienen ook de talen waarin de (basis)gedachten vorm kregen. Er zijn onderlinge banden, maar het zal u niet ontgaan zijn: er zijn ook breuklijnen. Enige kennis van de ontstaan- en ontwikkelingstrajecten kan een aanzet zijn tot een evenwichtiger manier van omgaan met elkaars gevoeligheden. Dat geldt voor mensen die één van die godsdiensten aanhangen, maar net zo goed voor mensen die geen van drieën zijn toegedaan.
In een viertal bijeenkomsten willen wij daar samen over nadenken en met elkaar van gedachten over wisselen. Doe zoals Abraham - ga op weg! De enige manier om een “land van belofte” te kunnen ontdekken is er op uit te trekken en te leren.

tijd: woensdag 20:30-22:00 uur
periode:21 november t/m 19 december 2018 - 4 lessen
plaats:Volksuniversiteit Lisse Vuursteeglaan 9 LISSE
docent: J. (Jan) Wesseling

extra info: Woensdag 5-12-2018 geen les i.v.m. sinterklaasavond
maximaal: 12 deelnemers
cursusstatus:Uitgesteld
prijs: € 39,00
code: KUN250

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: