Jodendom, Christendom, Islam

Jodendom, Christendom, Islam - de drie monothestisch godsdiensten. Zij staan in een bijzondere relatie tot elkaar. Godsdiensten die van enorme invloed waren en zijn op het denken en handelen van een groot deel van de wereldbevolking.
Ook als u geen regelmatige synagoge, kerk of moskee bezoeker bent, spelen deze godsdiensten onbewust en zelfs ongewild een grote rol op tal van maatschappelijke terreinen. Wat hebben deze drie met elkaar gemeen? Ook niet onbelangrijk, waar verschillen ze van elkaar? En welke krachten hebben die verschillen veroorzaakt? Geografie, cultuur en politiek spelen daarbij onmiskenbaar een belangrijke rol.
Aandacht verdienen ook de talen waarin de (basis)gedachten vorm kregen. Er zijn onderlinge banden, maar het zal u niet ontgaan zijn: er zijn ook breuklijnen. Enige kennis van de ontstaan- en ontwikkelingstrajecten kan een aanzet zijn tot een evenwichtiger manier van omgaan met elkaars gevoeligheden. Dat geldt voor mensen die n van die godsdiensten aanhangen, maar net zo goed voor mensen die geen van drien zijn toegedaan.
In een viertal bijeenkomsten willen wij daar samen over nadenken en met elkaar van gedachten over wisselen. Doe zoals Abraham - ga op weg! De enige manier om een land van belofte te kunnen ontdekken is er op uit te trekken en te leren.

tijd: woensdag 20:30-22:00 uur
periode:1 december t/m 22 december 2021 - 4 lessen
plaats:Volksuniversiteit Lisse Vuursteeglaan 9 LISSE
docent: J. (Jan) Wesseling

extra info: Wij verzoeken u om pen en papier mee te nemen voor het maken van aantekeningen.
maximaal: 10 deelnemers
prijs: € 42,00
code: KUN100  
Naar aanmeldformulier
  Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: