Aansprakelijkheid

De Volksuniversiteit Lisse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor diefstal of vermissing van persoonlijke bezittingen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens de door haar georganiseerde activiteit.