Annulering

Annulering van de inschrijving kan tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus. Hierna verplicht u zich tot deelname aan de cursus en bent u verplicht het lesgeld te voldoen. De cursus is, mits deze nog niet is gestart, in sommige gevallen overdraagbaar aan een ander. Dit kan enkel in overleg met de cursusco÷rdinator.
Opzegging kan alleen bij dwingende redenábij de penningmeester. De penningmeester bepaalt of restitutie van het cursusgeld wordt toegepast.á