Wijze van betaling

U kunt enkel betalen door het afgeven van een machtiging tot automatisch incasso. Door uw inschrijving via de website of met ondertekening van het inschrijfformulier machtigt u de Volksuniversiteit Lisse om het lesgeld af te schrijven van uw rekeningnummer. Het verschuldigde bedrag innen wij circa 1 week voor aanvang van de cursus.

Betalen in twee termijnen kan alleen bij een cursusprijs vanaf € 150,--. Betalen in drie termijn kan alleen bij een cursusprijs vanaf € 250,--. De mogelijkheid voor het betalen in twee of drie termijnen geeft u aan bij inschrijving.

Voor terugboeken van een eenmalige incasso heeft u maximaal 8 weken de tijd om dit te doen. Indien u het niet eens bent met de afschrijving, neem dan contact op met uw cursuscoördinator of de penningmeester van de Volksuniversiteit.

Op aanvraag kan een bewijs van betaling worden verstrekt.Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail:    

Nieuws

Bloemenmozaïeken en expositie
> lees meer