Protocol Corona

PROTOCOL VERANTWOORD VOLGEN VAN CURSUSSEN OP DE VL

De Volksuniversiteit Lisse vraagt uw aandacht voor onderstaande afspraken die wij met elkaar maken, om voor iedereen zo veilig mogelijk de lessen te kunnen volgen.

Gezondheidscheck
Tegelijk met de bevestigingsbrief start cursus, ontvangt u van ons het protocol verantwoord volgen van cursussen op de VL en een online vragenlijst. Vul deze s.v.p. naar waarheid en zo snel mogelijk in. Indien u een van de vragen met JA heeft beantwoord, kom dan niet naar de Volksuniversiteit. Voor iedere les moet u deze vragen opnieuw opnieuw voor uzelf beantwoorden.

Klachten
Heeft u verkoudheidsklachten? Of heeft u óf iemand in uw huishouden koorts? Kom dan niet naar de Volksuniversiteit.

De docent
Uw docent blijft op 1,5 meter afstand.
Wanneer de docent verkoudheidsklachten heeft óf iemand in zijn/haar huishouden koorts heeft, dan gaat de les niet door. U wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Voor aanvang van de les
Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar binnen.
Iedere cursist blijft zowel in de gang als in het lokaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Uitzondering hierop zijn mensen die tot hetzelfde huishouden behoren.
Wacht op elkaar en geef elkaar de ruimte.
Volg de aanwijzingen van de docent en de medewerkers over looproutes, in- en uitgang e.d.

Tijdens de les
Iedere cursist blijft zowel in de gang als in het lokaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Uitzondering hierop zijn mensen die tot hetzelfde huishouden behoren.

Na afloop van de les
Blijf niet langer aanwezig dan nodig is.
Neem eventuele afval na afloop met u mee naar huis.
Volg de aanwijzingen van de docent en de medewerkers over looproutes, uitgang e.d.

Desinfectie en mondmaskers
Desinfectans is op de Volksuniversiteit aanwezig. Bij binnenkomst kunt u uw handen desinfecteren. Uw eigen tafel kunt u reinigen en desinfecteren met de daarvoor beschikbaar gestelde materialen.
Voor binnenkomst dient u een mondmasker op te zetten. Zodra u in het lokaal bent mag deze weer af. Na afloop van de les zet u het mondmasker weer op tot u buiten bent.

Groepsgrootte
In verband met de 1,5 meter afstandsregel bedraagt de maximale groepsgrootte 10 personen.Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail:    

Nieuws

WIJ ZOEKEN NIEUWE COLLEGA'S
> lees meer
Corona protocol verantwoord volgen van cursussen
> lees meer