Algemene voorwaarden

 • U kunt zich inschrijven via onze website www.volksuniversiteit-lisse.nl. Om de inschrijving compleet te maken, verzoeken wij u de bevestigingsmail van de Volksuniversiteit te openen en de link aan te klikken. Pas als u deze link heeft aangeklikt kan de cursus bij ons in de administratie worden verwerkt. Als u zich via de website inschrijft ontvangt u altijd een ontvangstbevestiging. Zo niet, neem dan contact met ons op.
 • Of u kunt een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier opsturen naar de Volksuniversiteit Lisse, Vuursteeglaan 9, 2161 GD Lisse of afgeven in het gebouw van de Volksuniversiteit Lisse. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. Voor openingstijden zie onze website.
 • Betalen is alleen mogelijk via automatische incasso.
 • Met uw inschrijving via de website of door inlevering van het inschrijfformulier machtigt u de Volksuniversiteit tot het innen van het cursusgeld.
 • Uw machtiging geldt voor de Volksuniversiteit als wettige betaling. Indien gewenst kunt u bij de penningmeester een bewijs van betaling aanvragen.
 • Betaling is mogelijk in meerdere termijnen: tot € 150,-- in één termijn, vanaf € 150,-- in twee termijnen en boven de € 250,-- in drie termijnen. U kunt dit op het inschrijfformulier aangeven.
 • Eventuele kosten van boeken, lesmateriaal en excursies zijn niet in de prijs inbegrepen en komen voor rekening van de deelnemende cursist.
 • Annulering van de inschrijving kan tot uiterlijk twee weken voor aanvang van een cursus of workshop. Daarna is annulering niet meer mogelijk. Let op: annuleren van lezingen is niet mogelijk.
 • Bij annulering na twee weken voor aanvang van een cursus of workshop bent u verplicht het gehele lesgeld te voldoen.
 • Bij een dwingende reden (bij-v. langdurige ziekte of ongeval) kan de penningmeester schriftelijk om teruggave van het lesgeld worden verzocht.
 • In geval van overmacht is de volksuniversiteit geen vergoeding voor mogelijke schade aan cursist verschuldigd, onverminderd hetgeen in artikel 6:78 BW is bepaald.
 • In geval van overmacht is de volksuniversiteit geen vergoeding van reeds betaalde cursusgelden aan de cursist verschuldigd.
 • Inschrijvingen behandelen wij in volgorde van binnenkomst zodra de Volksuniversiteit het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier heeft ontvangen.
 • Voor elke cursus geldt een minimum- en maximum- aantal deelnemers. De cursus vervalt als het minimum aantal deelnemers niet is bereikt. Een week voor aanvang beslist de Volksuniversiteit of een activiteit wel of niet kan doorgaan. wij verzoeken u daarom zo snel mogelijk in te schrijven. Des te groter is de kans dat een activiteit doorgaat. 
 • Uiterlijk één week voor aanvang van de cursus ontvangt u per mail bericht. Hierin staan alle gegevens over de cursus vermeld, zoals aanvangsdatum, locatie, aan te schaffen boeken en/of lesmateriaal, mee te nemen materialen en overige bijzonderheden.
 • Als een cursus niet doorgaat ontvangt u een week voor aanvang per mail bericht of telefonisch bericht.
 • Als een cursus of activiteit is volgeboekt, krijgt u daarover bericht. Wij plaatsen u dan op de wachtlijst in afwachting van een plaats en/of bieden wij u een alternatief. 
 • LET OP!!!: Lezingen gaan altijd door.
 • Over eventuele gewijzigde tijden, data of locatie informeren wij u tijdig. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar onze website.


Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail:    

Nieuws

Bloemenmozaïeken en expositie
> lees meer