Doorgang en plaatsing

Inschrijvingen behandelen wij in volgorde van binnenkomst. Voor elke cursus geldt een minimum en een maximum aantal deelnemers. De cursus vervalt als het minimum aantal deelnemers niet is bereikt. Een week voor aanvang van de cursus beslist de Volksuniversiteit of de cursus wel of niet kan doorgaan. Wij verzoeken u daarom zo snel mogelijk in te schrijven; des te groter is de kans dat een cursus doorgaat.

Een minimum aantal cursisten per cursus is noodzakelijk om de volksuniversiteit financieel gezond te houden. Mocht het minimum aantal cursisten voor een bepaalde cursus net niet worden bereikt, dan kan het voorkomen dat wij u na inschrijving benaderen om te overleggen of u kunt instemmen met een kleine prijsverhoging of vermindering van het aantal lessen. 

Wanneer zich voldoende cursisten voor de cursus hebben aangemeld, ontvangt u uiterlijk een week voor de aanvangsdatum een cursusbevestiging met alle gegevens over de cursus zoals aanvangsdatum, begintijd, aan te schaffen boeken en/of lesmateriaal, mee te nemen spullen en overige bijzonderheden.

Indien een cursus niet doorgaat ontvangt u een week voor aanvang per post, per e-mail of telefonisch bericht van ons. Ook als een cursus is volgeboekt, krijgt u daarover bericht. Wij plaatsen u dan op de wachtlijst in afwachting van een plaats en/of bieden u de mogelijkheid van een alternatief.

Let op! Lezingen gaan altijd door.

Ingeval van overmacht is de Volksuniversiteit gerechtigd een docent die verhinderd is te vervangen door een andere docent.

 
Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail:    

Nieuws

Bloemenmozaïeken en expositie
> lees meer