Verhindering

Mocht u verhinderd zijn om een les bij te wonen, dan verzoeken wij u dit aan de docent (en niet aan de Volksuniversiteit) door te geven.
De docent zal op de eerste lesdag zijn of haar telefoonnummer en/of e-mailadres doorgeven en een “telefoonkring” afspreken.