14 juli 2020

Corona protocol verantwoord volgen van cursussen
In september 2020 zullen in het gebouw de cursussen en workshops weer van start gaan.
Volksuniversiteit Lisse volgt de richtlijnen van het RIVM. Immers de veiligheid van de cursisten, docenten en medewerkers staat ten allen tijden voorop.

PROTOCOL VERANTWOORD VOLGEN VAN CURSUSSEN OP DE VL

De Volksuniversiteit Lisse vraagt uw aandacht voor onderstaande afspraken die wij met elkaar maken, om voor iedereen zo veilig mogelijk de lessen te kunnen volgen.

Gezondheidscheck
Tegelijk met de bevestigingsbrief start cursus, ontvangt u van ons het protocol verantwoord volgen van cursussen op de VL, met daarin de link naar de online vragenlijst RIVM. Twee dagen voor aanvang van de cursus beantwoordt u deze  naar waarheid. Indien u een van de vragen met JA heeft beantwoord, kom dan niet naar de Volksuniversiteit en annuleer de cursus. De vragen kunt u hier op de website of op de site van het RIVM alvast lezen www.rivm.nl. 
Voor iedere les moet u deze vragen opnieuw voor uzelf beantwoorden.

Klachten
Heeft u verkoudheidsklachten? Of heeft u óf iemand in uw huishouden koorts? Kom dan niet naar de Volksuniversiteit.

De docent
Uw docent blijft op 1,5 meter afstand.
Wanneer de docent verkoudheidsklachten heeft óf iemand in zijn/haar huishouden koorts heeft, dan gaat de les niet door. U wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Voor aanvang van de les
Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar binnen.
Iedere cursist blijft zowel in de gang als in het lokaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Uitzondering hierop zijn mensen die tot hetzelfde huishouden behoren.
Wacht op elkaar en geef elkaar de ruimte.
Volg de aanwijzingen van de docent en de medewerkers over looproutes, in- en uitgang e.d.

Tijdens de les
Iedere cursist blijft zowel in de gang als in het lokaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Uitzondering hierop zijn mensen die tot hetzelfde huishouden behoren.

Na afloop van de les
Blijf niet langer aanwezig dan nodig is.
Neem eventuele afval na afloop met u mee naar huis.
Volg de aanwijzingen van de docent en de medewerkers over looproutes, uitgang e.d.

Desinfectie en mondmaskers
Desinfectans is op de Volksuniversiteit aanwezig. Bij binnenkomst kunt u uw handen desinfecteren. Uw eigen tafel kunt u reinigen en desinfecteren met de daarvoor beschikbaar gestelde materialen.
Voor binnenkomst dient u een mondmasker op te zetten. Zodra u in het lokaal bent mag deze weer af. Na afloop van de les zet u het mondmasker weer op tot u buiten bent.

Groepsgrootte
In verband met de 1,5 meter afstandsregel bedraagt de maximale groepsgrootte 10.

Aldus goedgekeurd in de bestuursvergadering VL van 2 juli 2020.