Toptaal

Toptaal tekst

Nederlands voor anderstaligen

Onze samenwerkingspartner TopTaal verzorgt gratis lessen Nederlands voor anderstaligen in het gebouw van de Volksuniversiteit Lisse. Dit is bedoeld voor de inwoners van Lisse, maar ook voor de inwoners van de omliggende dorpen. Voor iedereen die afkomstig is uit een ander land en geen inburgeringsexamen (meer) hoeft te doen, biedt TopTaal cursussen Nederlands aan op verschillende niveaus.

In de lessen staat de taal van alledag centraal. U oefent de gebruikelijke vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Niet alleen luistert u naar gesproken Nederlands en leest u gevarieerde teksten in die taal, u voert ook zelf gesprekjes en leert de voornaamste regels van de grammatica en spelling.

Behalve met oefening in taalvaardigheid wordt uw kennis over Nederland vergroot, doordat in de lessen aandacht wordt besteed aan specifiek Nederlandse onderwerpen zoals gebruiken en gewoonten.

De lessen worden aangepast aan het niveau van de cursisten en het doel dat ze willen bereiken bijvoorbeeld leren communiceren op de werkvloer met zowel collega’s als leidinggevenden.

Om dit te bepalen houdt een medewerker van TopTaal voor aanvang van de cursus een intake gesprek.

Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u de website bezoeken www.toptaal.nl of telefonisch contact opnemen met 088-3742000 om te informeren hoe u zich kunt aanmelden.

Dutch for foreigners

Our partner TopTaal provides free Dutch lessons in the building of the community College (Volksuniversiteit) in Lisse. These lessons are intended for foreign residents of Lisse and the surrounding villages. For everyone who is from a foreign country and does not have to take the integration exam,TopTaal offers Dutch Courses at different levels.    

The lessons focus on everyday language and its characteristics such as listening, speaking, reading and writing. During the classes, you will listen to spoken Dutch, read different types of texts, practice conversation and study the basic grammar rules and spelling.

Knowledge of the Dutch culture is also a substantial part of the course, as it will help you to adjust to and understand the Dutch way of life.

The lessons are adjusted according to the level of the students and the goal they want to achieve, for example, learn to communicate on the work floor with colleagues and managers. To determine your level, a TopTaal employee will perform an intake interview before the start of the course.

If you are interested please visit the website www.toptaal.nl or contact 088-3742000 to obain information about the application.

Afbeelding Dutch