VACATURES

GEZOCHT: ALGEMEEN BESTUURSLID, CURSUSCOÖRDINATOR, HUISMEESTER EN PR-MEDEWERKER

De Volksuniversiteit Lisse is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om samen met een team van ruim 20 collega's de organisatie te leiden, een aantrekkelijk cursusaanbod samen te stellen en ons fraaie pand te onderhouden. Wij hebben momenteel meerdere vacatures.

Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd in de functie, stuur een e-mail naar bestuur@volksuniversiteit-lisse.nl of neem contact op met de voorzitter Margreet Vendel, telefoon 06 18329195.

Hieronder vindt u de functieomschrijvingen:

ALGEMEEN BESTUURSLID
Functieomschrjving

 • Als Algemeen bestuurslid denk je mee en lever je een bijdrage aan het door het bestuur gevoerde beleid.
 • In afstemming met de andere bestuursleden ben je verantwoordelijk voor een of meer specifieke taken (portefeuilles), zoals huisvesting, ICT, PR en communicatie.
 • Afhankelijk van de portefeuille onderhoud je contacten met interne en externe partijen en rapporteert hierover binnen het bestuur.
 • Je neemt deel aan de maandelijkse bestuursvergaderingen
 • Je assisteert en vervangt indien nodig een ander bestuurslid bij diens taken.

Functie-eisen

 • Affiniteit met het (cursus)onderwijs
 • Affiniteit met bestuurswerk
 • Goede contactuele eigenschappen
 • Vermogen om in teamverband te werken

Tijdsbesteding

De tijdsbesteding is afhankelijk van de portefeuille en de verdeling van de bestuurstaken, maar kan variëren tussen enkele uren en één à twee dagdelen per week.

CURSUSCOÖRDINATOR
Functieomschrijving

 • Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de cursussen binnen het jou toebedeelde takenpakket.
 • Als coördinator ben je de contactpersoon voor de docent en voor de deelnemers van een cursus of workshop.
 • Je spant je in om nieuwe docenten te werven in het geval van vacatures en ondersteunt hen tijdens de inwerkperiode.
 • Tijdens de cursusperiode onderhoudt je contact met de docent.
 • Je communiceert regelmatig over de gang van zaken met betrekking tot de cursussen in de teamvergaderingen van de cursuscoördinatoren.
 • Je werkt mee aan het jaarlijkse cursusprogramma en brengt nieuwe ideeën naar voren.
 • Draait mee in het schema van de baliedienst gedurende het cursusjaar en de inschrijfperiode.

Functie-eisen

 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • Affiniteit met (cursus)onderwijs
 • Vermogen om in teamverband te werken

Tijdsbesteding

Het aantal uren varieert van een paar uurtjes tot maximaal één dagdeel per week.

 

HUISMEESTER
Functieomschrijving

 • Samen met de andere huismeesters ben je verantwoordelijk voor het beheer van gebouw en inventaris van de volksuniversiteit.
 • Je voert klein onderhoud uit in en om het gebouw en begeleidt onderhoudswerkzaamheden door derden
 • In samenspraak met de andere huismeesters zorg je voor de juiste inrichting van de lokalen en controleert of alles netjes is en zorg je voor goed werkende computersystemen, beeldschermen, televisies, digitale borden, beamers, printers, scanners, geluidsinstallaties en diaprojectors
 • Je assisteert bij evenementen zoals open dagen en exposities etc.
 • Je vervangt de collega-huismeester bij diens afwezigheid.

Functie-eisen

 • Oplossingsgericht
 • Technisch inzicht en vaardigheden
 • Kennis van eenvoudige bouwkundige aspecten
 • Enige kennis van ICT is een pré
 • Goede communicatieve vaardigheden

Tijdsbesteding

Afhankelijk van de taken en invulling zal dat variëren van een paar uurtjes tot één, maximaal twee dagdelen per week.

 

PR-MEDEWERKER
Functieomschrijving

 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en versturen van persberichten en advertenties.
 • Je onderhoud contacten met de plaatselijke en regionale pers en andere van belang zijnde partijen.
 • Je zorg voor de jaarlijkse cursusbrochures, flyers en affiches.
 • In overleg met collega’s stel je nieuwsbrieven op voor cursisten en om op de website te plaatsen.
 • Je zorgt voor de publiciteit rond exposities en Open avonden
 • In overleg met cursuscoördinatoren stem je af welke cursussen extra aandacht nodig hebben en zorg je voor het opstellen van advertenties ter promotie van deze cursussen.

Functie-eisen

 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • Affiniteit met (cursus)onderwijs

Tijdsbesteding

Het aantal uren varieert van een paar uurtjes tot maximaal één dagdeel per week.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in de functie, stuur een e-mail naar bestuur@volksuniversiteit-lisse.nl of neem contact op met de voorzitter Margreet Vendel, telefoon 06 18329195.

 

Vacatures